1 2 1 1

Gevelreiniging & graffitiverwijdering


Gevelreiniging is een combinatie van chemische, mechanische en fysische actie ter verwijdering van aanwezige verontreiniging op buitengevels.

Toepassingsmogelijkheden:
- Verwijderen van graffiti; leuzen en opschriften.
- Verwijderen van alle vervuiling zoals algen en mossen.
- Voorbehandeling ter aanbrenging van een coating of impregnering.

Wanneer de gevel in zijn geheel gereinigd wordt dan zijn de resultaten duidelijk zichtbaar. Alle vervuiling is verwijderd waardoor de gevel weer een zeer schoon uiterlijk vertoont.
De gevelreiniging wordt uitgevoerd door onze specialisten, die vakkundig zijn opgeleid. Wij beschikken over de juiste reinigingsmiddelen en apparatuur, natuurlijk worden de nodige veiligheidsvoorschriften voor mens en milieu in acht genomen.
Kraan vliegend hertlaan Gemeente UtrechtHogedruk unitHogedruk unit