1 2 1 1

Coatingsystemen


Een anti-graffiti coatingssysteem wordt aangebracht op buitengevels waar regelmatig overlast plaatsvindt van graffiti's. Een graffiti wordt illegaal aangebracht op gevels, wanden, vloeren e.d. en past niet bij de oorspronkelijke staat van het object.

Wat is er tegen graffiti te doen:
- Alles maar laten staan, dan wordt stadsbeeld sterk vervuild en niet meer representatief.
- Graffiti iedere keer opnieuw verwijderen om de 'kunstenaar' te ontmoedigen.
- Een anti-graffiti coating aanbrengen: dit product beschermt de ondergrond zodanig dat het indringen van de graffiti voorkomt en doorgaans eenvoudiger te verwijderen is.

Er bestaan verschillende typen anti-graffti-coatings:
- Uit zichzelf opofferende anti-graffiti-coating.
- Permanente anti-graffiti coating.
- anti-postercoating met anti-graffiti eigenschappen.
CoatingCoating DEMU